İnternette veya sosyal medyada; sağ ve sol beynin farklı özelliklerinden bahseden yazılarla ya da beyninizin hangi yarım küresini daha çok kullandığınızı ölçen testlerle karşılaştığınız olmuştur.

beyin, sağ beyin, sol beyin, mantıklı, duygusal, dijital

Bu içeriklere göre sağ beyninizi kullanıyorsanız;

 • görsel yeteneklere sahip,
 • sezgisel,
 • duygusal,
 • bütüncül algılama yeteneği olan,
 • sanatsal,
 • hayal gücü geniş

sol beyniniz daha baskınsa;

 • analitik,
 • mantıklı,
 • gerçekçi,
 • ayrıntıya odaklanan,
 • matematiksel düşünen,
 • kendini sözel olarak iyi ifade edebilen bir kişi olduğunuz söyleniyor.

beyin, sağ sol beyin, yarım küreler, beynin farklı çalışması
Beynimizin iki yarımküresinin farklı ve belli yeteneklerde uzmanlaştığı fikrine dayanan; kişiliğimizin, baskın olan yarımküre özelliklerine göre belirlendiğini öne süren bu açıklamaların bilimsel bir kanıtı yoktur.

beyin, araştırmalar, çalışmalar, dijital, yapay zeka, sağ sol beyinYapılan araştırmalarda beynimizin sol yarımküresinin sözel görevlerde; sağ yarım küresinin ise sözel olmayan, görsel ve mekânsal görevlerde daha üstün olduğu ortaya konulmuştur. Ancak bu farklılıklar düşünme şeklimizi veya kişiliğimizi belirlemez.

beyin, sağ beyin, sol beyin, korpus kallosum

Beynimizin sağ ve sol yarım küreleri arasındaki bağlantıyı korpus kallosum adı verilen ince şerit halindeki sinir lifleri sağlar. Korpus kallosum sayesinde yarımkürelerimiz arasındaki bilgi aktarımı çok hızlı gerçekleştiğinden yarımkürelerimizin tek başına aktif olduğu bir görev söz konusu değildir.

beyin, ilaç, psikoloji, psikiyatri, antidepresan

Bu nedenle sağlıklı olduğumuz sürece beynimizin sadece bir yarımküresini kullanmamız, daha güçlü ve etkili hale getirmemiz mümkün değildir.

518 kişi okudu

Psikolog Cenk UMUR

Psikolog Cenk Umur, 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü‘nden mezun olmuştur. Lisansüstü eğitimine Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü‘nde devam etmektedir. 2013 yılında Ali Osman Demirtaş Vakfı Özel Yatılı Bakım Merkezi’nde psikoz tanısı alan hastalar ve zihinsel engellilere yönelik psikososyal destek içerikli çalışmalar yaptıktan sonra 2014 yılında göreve başladığı Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nde kadına yönelik şiddet, sigara ve madde bağımlılığı, çocuk ihmal ve istismarı, intihar, otizm spektrum bozukluğu ve diğer gelişimsel bozukluklar alanında çalışmalar yapmıştır. 2018 yılından itibaren İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi’nde psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir