Antik zamanlarda birçok uygarlık rüyaları gelecek hakkında bilgi edinmek için kullanmıştır. Alınacak kararlarda, rüyalardaki mesajları yorumlayan rüya tabircilerinin söylediklerine öncelik verilmiştir.

antik, antik zamanlar, rüya, kehanet, haber, mesaj, vahiyModern çağda insana dair bakış açısı değiştiğinden rüyalar daha farklı ele alınmıştır. Rüyaların kehanet veya mesaj içermesi değil insan zihni için ne anlama geldiği merak edilmeye başlanmıştır. Bu nedenle birçok kuram ortaya atılmıştır.

rüya, gemi, rüya görmek, tabir, rüya tabiri, gökyüzü

Sigmund Freud: “Rüya, bilinçdışına açılan kral kapısıdır.”

Modern çağ kuramcılarından Freud’a göre rüyaların işlevi, bastırılmış bilinçdışı arzularımızın ve korkularımızın biçim değiştirerek, sansürlü ve sembolik şekilde açığa çıkarılmasıdır.

freud, sigmund freud, psikoloji, rüya, psikanaliz

Bazı psikoloji kuramcılarına göre gerçek hayatta yaşadığımız olayların etkisiyle ortaya çıkan rüyalarımızın amacı günlük yaşamımızdaki sorunlara dikkat çekmektir.

rüya, rüyalar, rüya ne işeyarar, yüzücü, yüzmek, yol

Beyin araştırmaları ne diyor?

Beyin çalışmalarına göre rüyalarımız, uyku sırasındaki beyin aktivitelerimiz sonucu ortaya çıkmaktadır. Beynimiz, rüyalarımızdaki görselleri bir araya getirerek senaryolaştırdığı için onların anlamlı olduğunu düşünürüz.

beyin, kafa, sinir, beyin lobları, nöron

Rüyalarımızın, edindiğimiz bilgilerin uzun süreli belleğimize depolanmasına yardımcı olduğunu düşünen araştırmacılar da vardır.

rüya, rüyalar,rüya anlamı,rüya tabiri

Birçok çalışma yapılmış ve birçok kuram ortaya atılmış olsa da rüyalarımızın nasıl oluştuğu ve ne işe yaradığı tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenle rüyalarımızın;

  • gelecekten haber getirdiğine,
  • bilinçdışı arzularımızın ifadesinin bir yolu olduğuna,
  • günlük yaşamımızın yansıması olduğuna
  • bellek süreçlerimize yardım ettiğine

dair bilimsel kanıtlar henüz bulunmamıştır.

436 kişi okudu

Psikolog Cenk UMUR

Psikolog Cenk Umur, 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü‘nden mezun olmuştur. Lisansüstü eğitimine Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü‘nde devam etmektedir. 2013 yılında Ali Osman Demirtaş Vakfı Özel Yatılı Bakım Merkezi’nde psikoz tanısı alan hastalar ve zihinsel engellilere yönelik psikososyal destek içerikli çalışmalar yaptıktan sonra 2014 yılında göreve başladığı Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nde kadına yönelik şiddet, sigara ve madde bağımlılığı, çocuk ihmal ve istismarı, intihar, otizm spektrum bozukluğu ve diğer gelişimsel bozukluklar alanında çalışmalar yapmıştır. 2018 yılından itibaren İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi’nde psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir