Psikolog, üniversitelerin 4 yıllık psikoloji lisans programını tamamlayarak mezun olan kişilere verilen unvandır. Psikolog; davranışlara ve zihinsel süreçlere dair bilimsel verileri kullanarak bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarını inceleyen profesyoneldir.

psikoloji, psikolog, yazmak, yazı, araştırma, not, defter

Psikologlar ne yapar?

Psikologlar toplum ruh sağlığını korumaya yönelik eğitim, değerlendirme, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerinde görev alırlar. Psikologlar bu faaliyetleri çeşitli alanlarda gösterseler de ülkemizde psikologların meslek ve görev tanımlarını düzenleyen bir meslek yasası yoktur. Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik‘te ise sadece sağlık alanındaki iş ve görev tanımlarına yer verilmiştir.

terapi, psikoterapi, psikolog, görüşme, oda, koltuk

Psikologlar nerede çalışır?

 • Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere birçok bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarının birimlerinde
 • Hastanelerde (kamu, özel ve üniversite)
 • Belediyelerde
 • Üniversitelerin danışmanlık merkezlerinde
 • Özel okul, kreş ve bakımevlerinde
 • Spor kulüplerinde
 • Araştırma şirketlerinde
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde
 • Psikoteknik merkezlerinde,
 • Özel şirketlerde (insan kaynakları ve halkla ilişkiler)
 • Sivil toplum kuruluşlarında

Psikologlar yukarıdaki alanlarda görev yapabilirler.

365 kişi okudu

Psikolog Cenk UMUR

Psikolog Cenk Umur, 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü‘nden mezun olmuştur. Lisansüstü eğitimine Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü‘nde devam etmektedir. 2013 yılında Ali Osman Demirtaş Vakfı Özel Yatılı Bakım Merkezi’nde psikoz tanısı alan hastalar ve zihinsel engellilere yönelik psikososyal destek içerikli çalışmalar yaptıktan sonra 2014 yılında göreve başladığı Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nde kadına yönelik şiddet, sigara ve madde bağımlılığı, çocuk ihmal ve istismarı, intihar, otizm spektrum bozukluğu ve diğer gelişimsel bozukluklar alanında çalışmalar yapmıştır. 2018 yılından itibaren İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi’nde psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir