Kıskançlık nedir?

Kıskançlık duygusu, önem verdiğiniz bir kişinin ilgisini ve sevgisini kaybetme ihtimaliniz olduğunu düşündüğünüzde ortaya çıkar. Yakın ilişkilerinizde yoğun şekilde hissedebileceğiniz kıskançlık, çok güçlü ve zorlayıcı olabilmektedir.

kadın, erkek, ilişki, kıskanma, kıskanç, kıskançlık

Kıskançlık tek başına bir duygu değil, karmaşık duygular ve tepkiler bütünü olduğundan kıskandığınızda; öfke, kaygı, üzüntü gibi temel duyguları farklı seviyelerde hissedersiniz.

kıskanma, boşanma, kıskanç, ayrılık, kadın , erkek

Kıskançlığın nedeni nedir?

Kıskançlığın nedeninin yoğun bir aşk veya sevgi olduğunu düşünenler olduğu gibi; kıskançlığın terk edilme korkusundan ve güvensizlikten kaynaklandığını savunanlar da vardır.

Yapılan araştırmalar, kıskançlığın aşktan ziyade düşük benlik saygısı ve yetersizlik duygularıyla ilişkili olduğunu gösterse de bu konuda genelleme yapabilmek için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

kadın,erkek, kıskanç, kıskanma, ilişki, çift, öfke

Kadınlar mı erkekler mi daha kıskanç?

Araştırmalara bakıldığında kadınlar ile erkeklerin kıskançlık düzeyleri arasında bir fark olduğunu söylemek zordur. Ancak kıskanma duygusuyla birlikte ortaya çıkan tepkilerde farklılık görülmüştür. Kadınlar kıskandıklarında daha yapıcı ve ilişkiyi kurtarmaya yönelik tepkiler verirken erkeklerin tepkileri saldırganlık ve tehdit içermektedir.

kıskanç, kıskanma, kıskançlık, hased, kadın, kötü

Karmaşık bir duygu olan kıskançlık hakkında genellemeler yapmak kolay değildir. İçinde bulunduğunuz kültürden, kişiliğinizden, ilişkinizin yapısından etkilendiğinden kıskançlığı tetikleyen olaylar ve kıskançlık tepkileri kişiden kişiye farklılık göstermektedir.

kadın, terapist, psikolog, kıskanç, kıskanma, psikoterapi, psikoterapist, psikolog

Ne zaman destek almalısınız?

Kıskançlık hissetmeniz sorun olmasa da duygunuzu ifade etme şekliniz ilişkileriniz için yıpratıcı olabilir. Özellikle kıskançlık tepkileriniz riskliyse ve şiddet içeriyorsa psikolog desteği almanız gerekebilir. Psikolog yardımıyla kıskançlığınızın tetikleyicisi olan duygu ve düşünceleri fark edip değişim için adım atabilirsiniz.

407 kişi okudu

Psikolog Cenk UMUR

Psikolog Cenk Umur, 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü‘nden mezun olmuştur. Lisansüstü eğitimine Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü‘nde devam etmektedir. 2013 yılında Ali Osman Demirtaş Vakfı Özel Yatılı Bakım Merkezi’nde psikoz tanısı alan hastalar ve zihinsel engellilere yönelik psikososyal destek içerikli çalışmalar yaptıktan sonra 2014 yılında göreve başladığı Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nde kadına yönelik şiddet, sigara ve madde bağımlılığı, çocuk ihmal ve istismarı, intihar, otizm spektrum bozukluğu ve diğer gelişimsel bozukluklar alanında çalışmalar yapmıştır. 2018 yılından itibaren İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi’nde psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir